เครื่องกรองน้ำดื่มเอเวอร์เพียว จากสหรัฐอเมริกา

                              EVERPURE         ผลิตในอเมริกา

    

                                                                   

   

      ห้างวัฒนศิลป กรุงเทพ เอเวอร์เพียว    

        WWW.EVERPURETHAILAND.COM

        

        62 ซ.อินทามระ41 สุทธิสาร กทม 10400

      โทร. 0812345680,0816690637       

                  

       Email :  ssinthuchao@yahoo.com

          Line ID :    id0904411440

 
    

 

มลภาวะในน้ำ

มลภาวะในน้ำ แบ่งออกเป็น2ส่วนหลัก คือ

1ทางเคมี  2ทางอินทรีย์วัตถุ

น้ำมีสูตรทางเคมีคือH2O

ถ้ามีเคมีอื่นใดนอกเหนือจากนี้ถือเป็นมลภาวะหมด ซึ่งน้ำในธรรมชาติ จากบทที่1

เราจะเห็นว่าไม่มีทางที่น้ำในโลกนี้จะไม่มีมลภาวะ แต่มลภาวะในน้ำทางเคมี บางส่วนก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย บางส่วนก็เป็นโทษต่อร่างกาย โดยสารเคมีเหล่านี้จะมีประโยชน์หรือโทษกับร่างกาย เราต้องไปดูบทที่2ประกอบว่าน้ำเข้าไปในร่างกายเราแล้วมีหน้าที่อะไร เช่น ในส่วนของเลือดและกระดูก เป็นต้น 

เราเรื่มจากน้ำทะเล จะเห็นว่ามีมลภาวะมากที่สุด จากการที่น้ำไหลผ่าน หิน ปูน ดิน ทราย (ปัจจุบันมีสารเคมีจากโรงงานและปุ๋ยเคมีด้วย)ที่มีแร่ธาตุต่างๆประกอบอยู่ น้ำจะไหลเซาะสิ่งเหล่านี้ให้ผสมกับน้ำ เพราะน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี ไหลไปรวมกันอยู่ในทะเล

น้ำในทะเลบางส่วนจระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นไปเป็นเมฆ แร่ธาตุบางอย่างอาจจะติดไปกับไอน้าได้ ถ้าไอน้ำมีขนาดใหญ่(อาจเกิดจากลมแทนที่จะระเหยด้วยความร้อนอย่างเดียว) แต่ก็เปรียบได้ว่ามีมลภาวะน้อยที่สุดในวัฐจักร เพราะการระเหยด้วยความร้อนจะทำให้แร่ธาตุส่วนมากที่หนักกว่าหรือมีจุดระเหยสูงกว่าน้ำไม่สามารถระเหยไปกับไอน้ำได้ จึงยังรวมอยู่ในน้ำทะเล น้ำทะเลจึงมีรสชาติเค็มเพราะความเข้มข้นของทะเลจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ตราบที่ระดับน้ำทะเลยังเท่าเดิม

เมื่อไอน้ำกลายเป็นฝน ตกผ่านบรรยากาศลงมา จะผ่านอากาศที่ปัจจุบันมีสารเคมีต่างๆที่เกิดจากโรงงานและฝุ่นละอองต่างๆที่ฟุ้งอยู่ในบรรยากาศลงมาด้วย น้ำฝนในปัจจุบันจึงมีมลภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกัน

น้ำในแม่น้ำลำคลองเช่นกัน ก็จะมีมลภาวะเพิ่มขึ้นจากน้ำฝนไหลกัดเซาะสิ่งต่างๆผ่านสิ่งสกปรก สารเคมี แร่ธาตุ เชื้อโรค มากขึ้นกว่าในอดีต

ส่วนน้ำบาดาล เมื่อน้ำไหลซึมลงสู่ใต้ดินก็อาจจะผ่านสารเคมีต่างๆที่ถูกดูดซับอยู่ในดินได้เช่นกัน แต่ก็จะมีบางส่วนถูกกรองโดยชั้นดิน ก่อนที่จะไปรวมกันอยู่ใต้ดินในน้ำบาดาล  และน้ำบาดาลแต่ละจุดในโลกจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าใต้ดินแถวนั้นมีแร่อะไรอยู่ เป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่

      ส่วนมลภาวะทางด้านอินทรีย์ ซึ่งได้แก่เชื้อโรคต่างๆและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ลอยผสมอยู่กับน้ำ  ในส่วนนี้ น้ำฝนและน้ำบาดาลก็มีโอกาศปนเปื้อนได้น้อยกว่า น้ำทะเลและน้ำตามแม่น้ำลำคลอง แต่ก็มีโอกาศปนเปื้อนได้เช่นกัน เช่นน้ำฝนอาจปนเปื้อนเมือไอน้ำนั้นถูกลมหอบขึ้นไป น้ำบาดาลอยู่ใกล้ชุมชนที่มีสิ่งสกปรกมากๆ ชั้นดินบางที่อาจกรองไม่อยู่ เป็นต้น

EVERPURE WATER TREATMENT PRODUCTS IN THAILAND

เครื่องกรองน้ำดื่ม เอเวอร์เพียว จาก สหรัฐอเมริกา  EVERPURE THAILAND

 !  
.

มลภาวะในน้ำนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย องค์กรณ์อนามัยโลกได้กำหนดค่ามาตราฐานขึ้นเพื่อให้เป็นค่ามาตราฐานว่าน้ำที่ปลอดภัยต่อรางกายต้องมีสารเคมีแต่ละอย่างไม่มากเกินไปที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

 รายละเอียดจะไม่ขอกล่าวในที่นี้แต่ถ้าสนใจสามารถสอบถามได้หรือหาข้อมูลได้จากกรมวิทยาศาสย์การแพทย์และกรมวิทยาศาสย์บริการ หรือ องค์กรณ์อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งกฏเกณทร์ขึ้นเช่นกันและมีค่าต่างๆใกล้เคียงและเหมือนๆกับองค์กรณ์อนามัยโลก                                    

 แต่จะไม่มีค่าสารเคมีน้อยเกินไปในการตรวจมาตราฐานเหล่านี้ เพราะองค์การอนามัยโลกแค่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ร่างกาย ไม่ได้กำหนดค่าที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย

เพราะสารเคมีที่น้อยเกินไปบางอย่าง ร่างกายอาจจะรับจากอาหารอย่างอื่นทดแทนได้

ส่วนมลภาวะทางด้านเชื้อโรค องคกรณ์อนามัยโลก ได้ยึดเอาการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางตัวและเชื้อโรคจากอุจจาระมากำหนดในการตรวจสอบ เพราะเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนั้นในโลกนี้มีหลายล้านชนิด ไม่สามารถตรวจสอบได้หมด

แต่ก็อนุมานว่า ถ้ามีแบคทีเรียชนิดที่ตรวจสอบเจริญเติบโตได้เร็วและมีเชื้อโรคจากอุจจาระอยู่ ก็แสดงชัดว่าน้ำนั้นมีการปนเปือนเชื้อโรคที่ชัดเจน เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แน่ๆ

 

บทความในนี้จะไม่ลงรายละเอียดบางอย่างมากเกินไป แต่ในโอกาสต่อไปถ้ามีความสนใจ ก็จะนำรายละเอียดมาเสนอต่อไป

    

                                                 

 

 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 36 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
866 คน
866 คน
219767 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-20